Elektrik Birim Fiyat

Elektrik Birim Fiyat

Ülkemizde elektirik piyasasında yer alan firmalarının büyük bir çogunluğu elektrik piyasasının serbestleşmesi(özelleşmesi) ile serbest piyasa haline gelmiştir. Bu olayı bir kelime ile ifade etmek istersek "deregülasyon" da denilebilir. Yani elektirik sektöründe artık devlet anlayışından çıkarak piyasa dahilinde iş yapan tüm kurumlar özelleşerek birer şirket haline getirilmeye başlanmıştır. Piyasanın serbestleşmesi Devletin tamamen çekilmesi anlamına gelmiyor Devlet sektör üzerindeki denetim ve düzenleyici rolüne devam etmekte böylelikle her iki tarafında da haklarını düzenlemeler ile koruma altına almaktadır. Tüketicileri en fazla ilgilendiren düzenleme ve denetlemelerden biri de elektirik tarifeleridir. Bu tarifeler elektirik firmalarının belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Serbesleşen elektirik piyasında elektirik tarifeleri özel tedarikçiler tarafından hazırlanır ve tüketiclere uygulanacak fiyatlar bu tariflere göre belilenir. Ancak elektirik sektöründe Ana tarife olarak bilinen tarifeyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafınca belirlenir. Bahsettiğimiz bu kavramlarla ilgili daha detaylı bilgi vererek kafa karışıklıklarını büyük ölçüde engelleyecektir.

Ulusal Elektrik Tarifeleri

Ulusal elektirik tarifeleri EPDK tarafından Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa açıklanır. Elektirik kullanıcıları eğer serbest tüketici degilse yada serbest tüketici olmasına ragmen tedarikçisini daha önceden değiştirmediyse elektrik faturanızın fiyatlandırılması ulusal elektirik tarifelerine göre hazırlanmaktadır ve tüm fatura kalemleriniz bu tarife üzerinden belirlenmektedir. Ulusal elektirik tarifeleri ile tüketicilerin kullançakları elektirik enerjisinin (aktif enerji) bedeli ile birlikte diğer elektirik faturası kalemlerinin de birim fiyatları açıklanır. Diğer fatura kalemleri ilgili daha detaylı bilgiyi elektrik fiyatları konumuzda ulaşabilirsiniz. Burada sadece aktif enerji bedellerini anlatıyoruz.


elektrik birim fiyat


Ulusal Tarife Fiyatları

1 Ocak 2016 ile 31 Mart 2016 tarihleri arasında geçerli olan ulusal tarifeler aktif enerji birim fiyatları aşağıda belirtilmiştir:

MeskenMesken
Ticarethane0,213428
Sanayi0,205219


İndirimli Elektrik Tarifeleri

Ulusal Elektirik tarifeleri piyasadaki tavan fiyatlardır. Eger tüketiciler serbest tüketici kapsamında hiç birsey yapmıyorlarsa bu tavan fiyat üzerinden elektirik tüketimi yapıyorlar demektir. Bu sebebden dolayı elektirik tedarikçileri tüketiciler için ulusal elektirik tarifelerinden daha düşük bir bedel ile elektirik enerjisi sunmaktadır. Serbest piyasanın tüketiclere sağladığı en büyük avantajlardan biri de bu ucuz elektirik fiyatladır. Elektrik tedarikçi firmaları, kendi tarifelerini belirlerken genellikle EPDK tarafından açıklanan ulusal tarifeleri baz almaktadırlar. Elektirk piyasasında en fazla rastlanan tarifeler çoğunlukla ulusal tarifeler üzerinden belirlenen iskonto oranları ile kullanıcılara sunulur. Uygulanan iskonto oranları sonuçu oluşan tarifelere indirimli elektirik tarifesi tabiri kullanılmaktadır. Örneğin bir elektrik tedarikçi firması size sunduğu tarifesinde iskonto oranını ulusal tarife üzerinden %10 olarak belirlediyse, yapılan sözleşme süresi boyunca elektrik fiyatları ister zamlansın isterse de düşsün ulusal tarife fiyatları üzerinden %10 indirim oranı ile belirlenen fiyatlar ile enerji tüketirler ve bu doğrultuda fatura öderler. Özetlememiz gerekirse, ülkemiz elektrik piyasasındaki tüketici fiyatlarının belirlenmesindeki en önemli etken EPDK tarafından belirlenen ve açıklanan ulusal tarifelerdir. Tüm tedarikçi firmalar kendi fiyatlarını bu tarifeler üzerinden belirleyerek tüketicilere kendi tarifelerini sunarlar.
Copyright © 2016 - Kiyaslamanya.com Tüm Hakları Saklıdır