Elektrik Faturası

Elektrik Faturası

İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırma sonucu elektirik kullanıcıların %75’i elektirik faturlarının üzerindeki abone ve kullanım bilgilerinde yazılanları anlamadıklarını ve elektirik faturalarını oldukça karışık buldukları görünmüş. Bizim ülkemizdeki elektirik faturalarına bakıldığıı zaman ise durumun daha kötü olduğunu bir çok kullanıcının kendi elektrik faturalarası üzerindeki bir çok yeri anlamadıkları gözlemlemmektedir. Kiyaslamanya.com'da elektrik faturasında yer alan kalemler(alanlar)hakkında pratik ve anlaşılabilir bilgiler sunarak tüketicilere daha iyi hizmet almaları konusunda olanaklar sağlamaktadır.

Elektrik Faturası & Tedarikçi Firmalar

Tüketicilere elektrik tedariği sağlayan firmalar tarafınca Elektrik faturaların düzenlenmektedir. Fatura kesme süreci şu şekilde işlemektedir: Bölgenizdeki yetkili elektirik dağıtım firması tarafından görevlendirilmiş olan bir kişi sayaç okuma dönemlerinde sayacınızı yerinde okur ve bir okuma tutanağı oluşturur. Oluşuturulan bu tutanak abonesi oldugunuz tedarikçi firmanıza iletilir, bu okuma bilgilerini baglı olarak fatura kesme işlemlerine başlar. Yapılan okuma sonucu o dönem içersinde tüketmiş olduğunuz elektirik enerjisi kWh(kilowattsaat)cinsinden dikkate alınırak fatura düzenlenir.


elektrik faturasi


Elektrik faturası içinde birkaç kalem bulunmaktadır

Aktif Enerji Bedeli
Kayıp/Kaçak Bedeli
Perakende Satış Hizmetleri Bedeli
Dağıtım Bedeli
İletim Bedeli
Sayaç Okuma Bedeli
Enerji Fonu
Belediye Tüketim Vergisi
TRT Payı
KDV


Aktif Enerji Bedeli

Okuma dönemi içersinde tüketmiş olduğunuz enerjinin vergisiz-kesintisiz bedeline Aktif Enerji Bedeli denir. Bu bedel kWh cinsinden toplam tüketiminiz ile birlikte uygulanan elektrik birim fiyatının çarpılması ile hesaplanır ve toplam fiyat bulunur.Kayıp / Kaçak Bedeli

Kayıp/Kaçak bedeli dünya da elektirik tüketilen bir çok gelişmiş ülkede de alınmaktadır. Fakat bizim ülkemizde en çok tartışılan fatura kalemlerinden biri olarak bilinmektedir Elektrik üretimi gerçekleştikten saniyeler sonra kablolar vasıtasıyla son tüketicilere ulaştılır. Elektrigin depolanma ve bekletilmesi mümkün degildir. Elektirik enerjisi transfer esnasında iletken kablolar ile toprağa karışarak veya başka şekillerde kaybolmaktadır. Mesela santralden cıkan elektirik 100 ise bu evimize ulaşana kadar 95'e düşmektedir. Elektiriğin tamamını kayıpsız bir şekilde iletmek sistem gereği mümkün degildir. Bu kayıp elektriğin firesidir ve her üründe olduğu gibi elektrikte de fire tüketicilerden tahsil edilir. Bu yaşanan elektirik firelerine ek olarak kaçak elektirik kulllanım bedeli eklenince fiyat birazcık daha artmaktadır. Siz degerli tüketicilerin kaçak elektirik kullanımı tespit ettiğiniz durumlarda bu kişileri uyarmak ve gerekli yerelere ihbarlarda bulunarak bu artışların önüne geçilmesinde büyük bir yarar sağlarsınız. Kayıp/Kaçak Bedeli, kWh cinsinden elektrik tüketiminiz ile, EPDK tarafından ulusal tarifelerde belirlenen kayıp/kaçak bedellerinin çarpılması sonucu bulunur ve elektrik faturası kalemleri arasına eklenirPerakende Satış Hizmetleri Bedeli

Perakende satış hizmetleri bedeli tedarikçilerin operasyonel(fatura gönderme posta üçreti, müşteri hizmetleri personeli gibi) malyetleri karşılıyabilmek tahsil edilen bedeldir. Elektirk Farurasının üzerinde PSH bedeli olarak görünebilmektedir.Bu durum EPDK tarafından tamamen tedarikçinin insiyatifine bırakılmıştır bir bedeldir. Tedarikçiniz bu bedeli yapmış olduğunuz sözleşme şartlarına göre sizden talep ededebilir etmeyebilir. Unutmayın!, daha önce tedarikçi değiştirmediyseniz yada indirimli elektirik tarifelerinden yararlanmıyorsanuz eger ulusak elektirik tarifeleri üzerinden faturalandırılıyorsunuz demektir.Bu demek oluyor ki sizlerden de PSH(perakende satış hizmetleri) bedeli alınmaktadır. PSH, kWh cinsinden tüketiminiz ile EPDK tarafından belirlenmiş olan PSH birim fiyatının çarpılması ile hesaplanır ve bulunur. Eger Elektirik tedarikçiniz sizden PSH bedeli almıyorsa bu durumda elektirik faturanız üzerinde PSH bedeli 0TL olarak gözükür ya da hiç gözükmez.Dağıtım Bedeli

Dağıtım bedeli olarak adlandırılan bu üçret elektrik enerjisinin iletim hatlarından alınıp evinize kadar ulaştırılması için kurulmuş olan kablo alt yapısının işletmecisi olan firmaya bu hizmetin karşılığı olarak ödemektedir. Bu bedeli elektrik tedarikçiniz sizden elektrik faturası kalemi olarak fatura üzerinden tahsil ederek bölgenizin dağıtım firmasına öder. Dağıtım bedeli, kWh cinsinden tüketiminiz ile EPDK tarafından ulusal tarifelerle belirlenen dağıtım bedeli birim fiyatının çarpılması ile hesaplanır.İletim Bedeli

Elektrik enerjisinin üretildiği yerden şehirlere kadar ulaştırılmasını sağlayan yüksek gerilim hatlarından oluşan sisteme Elektrik iletim sistemi denir, bu sistemin işleticisi olan TEİAŞ’a, hizmetlerinin karşılığı olarak ödenir. İletim bedeli, kWh cinsinden elektrik tüketiminiz ile EPDK tarafından belirlenen iletim bedeli birim fiyatının çarpılması ile hesaplanır ve elektrik faturası kalemi olarak fatura üzerinde belirtilir.Sayaç Okuma Bedeli

Elektirik faturası kullanıcılara elektirik tedarikçisi tarafından kesilmektedir. Fatura işleminin gerçekleşebilmesi sayac bilgilerine ulaşılması gerekmektedir. Bu sayaç okuma işlemleri yasalarla dağıtım şirketlerine verilmiştir. Dağıtım şirketlerinin personeli düzenli aralıklarla sayaçları okur ve okuma tutanaklarını hem tüketicilere hem de elektrik tedarikçilerine iletirler. İletilen tutanaktaki tüketim bilgilerine göre fatura kesim işlemi yapılır Sayaç okuma bedeli sabit bir bedel olup, her okuma döneminde bir sefer faturada yerini almaktadır.Enerji Fonu

Enerji sistemlerimizin gelişmesi ve iyileştirilmesi için ar-ge çalışmları yapılmaktadır.Bununla birlikte piyasanın serbestleşmesi için yapılan faliyetler olsun, tüm bunların maliyetlerini karşılamak için elektrik faturası kalemi olarak fatura üzerinde belirtilir. Bu bedel, enerji bedellerinizin TL bazında toplam tutarı üzerinden yüzdelik bir oranla hesaplanmaktadır.TRT Payı

Yönetmelik gereği, Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç bedellerin toplam TL tutarının bir oranı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’na aktarılmaktadır. TRT payı, enerji bedellerinizin TL bazında toplam tutarı üzerinden yüzdelik bir oranla hesaplanmaktadır.Belediye Tüketim Vergisi

Abone olduğunuz bölgedeki belediyeye ödenmek üzere elektrik tedarikçi firmanız tarafından siz tüketicilerden tahsil edilen ve yüzdelik olarak hesaplanan elektrik faturası kalemidir.KDV

Tüm alışverişlerimizde olduğu gibi, elektrik faturası da KDV’ye tabiidir. Elektrik tüketim bedellerinizin kanunen belirlenmiş bir kısmı (yüzdelik olarak hesaplanarak) vergi olarak ödenir.
Copyright © 2016 - Kiyaslamanya.com Tüm Hakları Saklıdır